Vereniging

Vereniging Kleine Kernen

De organisatie die op komt voor de belangen van kleine dorpen en buurtschappen is de Vereniging Kleine Kernen. Zij streeft naar het instandhouden en het verbeteren van de leefbaarheid van het platteland. Wij zijn dan ook trots lid van de afdeling Gelderland.

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland helpt ons met het geven van advies over allerlei zaken zoals het maken van een dorpsplan, het bewaken van de leefbaarheid en cultuurgoederen.

Daarnaast behartigt de Vereniging ook de gezamelijke belangen van de leden. Zij is goed op de hoogte van allerlei ontwikkeling, regelingen, subsidiemogelijkheden en zij behartigt regelmatig de standpunten in het provinciehuis, de diverse gemeenten en via de media.

Wilt u meer weten over wat deze Vereniging Kleine Kernen Gelderland doet dan verwijzen wij u graag naar de website van deze Vereniging : www.vkkgelderland.nl/

VKK logo.jpg