Vereniging

Nieuws

                   Nieuws Huppel Henxel.

 

      Glasvezelnieuws!!

 De aanleg van het glasvezel start op 4 april. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Koning & Hartman. De inwoners ontvangen van de aannemer informatie over de graafwerkzaamheden en de plaatsing van de glasvezel aansluiting thuis.

In december heeft de CIF al samen met de aannemer de schop in de grond gezet!      Het bedrijf is dus blij dat de werkzaamheden eindelijk van start gaan.                        Het glasvezelbedrijf heeft eerder al aangegeven dat de voorbereidingen wat langer hebben geduurd dan vooraf was ingeschat.

Wethouder G.J. te Gronde is blij dat het vervolg aanstaande is!                                   Omdat we voorop lopen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied in Nederland duurt het allemaal wat langer dan gedacht. Dat maakt ons misschien wat ongeduldig. Nu gaan we het echter het langverwachte resultaat zien , de daadwerkelijke aanleg!

  Gedetailleerde planning aanleg.

Vanaf 4 april wordt een gedetailleerde planning op de website  www.glasvezelbuitenaf.nl  gecommuniseerd.

Hier staat ook meer informatie over het aanlegproces.

 

  Aanmelden kan nog steeds!

 Voor de bewoners die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelabbonnement   het kan nog steeds!! Het aanbod is ongewijzigd en bestaat uit een maandelijkse vastrecht vergoeding van 9.97 en een abbonnement bij één van de dienstaanbieders.

Omdat u zich aanmeldt na de vraagbundelingsperiode, betaalt u wel een eenmalige aansluitingsbijdrage van 239.00 euro. De aanmelding verloopt via de dienstaanbieders.

 

                                                Jaarvergadering

Op 20 februari 2017 is weer de tweejaarlijkse vergadering genouden in de Emmaschool.

Er waren 31 personen aanwezig op deze avond.

Er was een bestuurswisseling, Henk Prinsen en Jo Bultman gaan het bestuur verlaten.

Zij worden opgevolgt door Marco Ebbers en Wilma Stemerdink.

Nadat de voorzitter uitleg heeft gegeven over de onderwerpen van de afgelopen twee jaar, zoals glasvezel, fietspad, omgevingsvisie, buurtschappenvisie, schoonmaakactie, landbouwfolie en de stickers op de vuilniscontainers volgt er een pauze.

Hierna was het woord aan Dhr. Thijs Huls. Hij houdt een lezing over hernieuwbaar energie projecten in elke buurtschap in samenwerking met de buurtschappenvisie, de AGEM en de provincie Gelderland om een duurzaam en elektrisch neutraal buitengebied in Winterswijk te realiseren. Dit is een pilot met leader subsidie.

Wilt u graag zonne-energie, maar is uw eigen dak niet geschikt of bent u niet toe aan een financiële investering voor een complete installatie? Dan heeft de BSV i.s.m AGEM   een aantrekkelijk aanbod voor u. Een melkveehouder uit Huppel heeft een dak van zijn grote stal voor dit project beschikbaar gesteld. BSV stelt in dit eerste project 240 panelen beschikbaar. U kunt al deelnemen met één zonnepaneel maar meer kan natuurlijk ook! 

Er liggen interesseformulieren op de tafels voor deelname en hier wordt ook gebruik van gemaakt.

Kon u niet aanwezig zijn op deze avond maar heeft u wel interesse? stuur dan een mail naar info@energiekebuurtschappen.nl en vraag naar het interesseformulier. Voorwaarde om mee te doen . uw woning of bedrijf ligt in een van de volgende postcodes: 7104. 7105. 7113. 7101 of 7103.

 

omgevingsvisieFlyerPagina1

 


                Landschapsregeling provincie Gelderland.

 

In het kader van de provinciale landschapsregeling werken gemeente en provincie samen aan het landschap. Wie bijvoorbeeld een houtwal, struweelhaag, een boomgaard of en poel wil aanleggen of misschien achterstallig onderhoud wil uitvoeren of oude elementen uit het landschap herstellen, kan onder een nieuwe regeling vaak subsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk daarvoor ontvangen.

Voor de volgende onderdelen is subsidie mogelijk.

Aanleg, achterstallig onderhoud en herstel van poelen voor kamsalamanders, heikikkers of poelkikkers. Achterstallig onderhoud en herstel van kleine historische wateren, namelijk afgesneden beekmeanders,oude weidepoelen, vennen en oude kleiputten. Aanleg en herstel van houtwallen en houtsingels. Aanleg en herstel van bosjes en boomgroepen. Aanleg , herstel en achterstallig onderhoud van struweelhagen.  Aanleg en herstel van bomenlanen en bomenrijen. Herstel van knotbomenrijen.  Aanleg en herstel van hoogstamboomgaarden.  Aanleg van struweelranden.  Aanleg van een wandelpad over boerenland.  Herstel van steilranden en andere historische landschapselementen, zoals kerkepaden.

Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden aan de subsidiabele activiteiten.

Hierover kan de gemeente u meer vertellen!

      

                             Verkeer en Veiligheid

Met de gemeente Winterswijk is afgesproken het volgende nogmaals onder uw aandacht te brengen: Het melden van klachten.
Heeft u klachten over het onderhoud van wegen, bermen, kapotte verlichting enz. in het buitengebied van Winterswijk, dan kunt u contact opnemen met de bel- en herstellijn       ( 0543 545454). Deze lijn is speciaal voor het melden van “kleine” overlast. U kunt dit ook mailen naar gebiedsloket@winterswijk.nl
Let wel: het moet gaan om overlast in de openbare ruimte.
Inzake provinciale wegen kunt u klachten uiten bij de Provincie Gelderland:
Telefoon 088 880 7100

 

                                Evenementenborden:

Hebt u een niet commerciële activiteit en is die van belang voor de buurtschap. Doe uw poster/uitnodiging in de brievenbus van Wim vd Graaf Vredenseweg 154.

en in de brievenbus op School ’t Waliën. Zij zorgen dat het opgehangen wordt.

 

                               AED-project

Bij de golfbaan "De Voortwisch" hangt sinds kort ook een AED-apparaat aan de buitenkant van het gebouw. De code om toegang te krijgen tot de AED is: 7113

 Bij de Emmaschool en bij school ’t Waliën zijn inmiddels AED apparaten geplaatst.

Voor de locatie Emmaschool zijn 4 vrijwilligers die bij calamiteiten kunnen worden ingeschakeld. Voor de locatie school ’t Waliën zijn dat 6 vrijwilligers.
Samen met de overkoepelende organisatie Connexxion Ambulancezorg zijn we nog in overleg om ervoor te zorgen dat in geval van nood alles toch zo goed mogelijk verloopt.

          We kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken voor  AED  in                         Huppel-Henxel!!

 

                   Schoonmaakactie:

Zaterdag 4 maart worden de bermen weer schoongemaakt door de                            Christelijke Oranje Vereniging.

De Vredenseweg mag niet meegenomen worden met de schoonmaakactie om dat het een Provinciale weg betreft. U kunt klachten over vuilnis langs de Vredenseweg melden bij de Provincie. provincieloket@gelderland.nl of tel: 026 3599999